Log ind
Tools
GenreUniverse
Notebook
Your personal notebook

     
Opgavebetegnelserne på engelsk.gyldendal.dk dækker over følgende:

Preparation

Langt de fleste dele af et undertemas indhold indledes med en preparation-opgave.
Denne type opgave introducerer og forbereder eleverne til det, de skal til at arbejde med. Opgaverne kan være baserede på ordforråd, præsentation af begreber, oplæg til personlige overvejelser mm.
Formålet med en preparation-opgave er at guide eleven hen mod det tema, der skal arbejdes med
Se et eksempel på en preparation-opgave.

Vocabulary

I en vocabulary-opgave, arbejdes der selvsagt med ordforråd.
Dette kan enten være ord og begreber, der vil hjælpe eleven med forståelsen af et tema eller en tekst, men det kan også være opgaver, der arbejder med tekstnære ord og begreber.
Formålet med vocabulary-opgaverne er at styrke og udvide elevernes ordforråd, samt at præsentere et sprog, der er kontekstrelevant.
Se et eksempel på en vocabulary-opgave.

Comprehension

Denne type opgave fokuserer på forståelsen og forekommer typisk lige før eller lige efter en tekst, et billede, en video etc.
Når en comprehension-opgave kommer før en tekst lægger den op til en overordnet individuel forforståelse af temaet. Oftest vil en comprehension-opgave dog være at finde efter en tekst, og så er der tale om forståelsesspørgsmål til selve teksten.
Formålet med denne type opgave er at styrke elevens tekst- og temaforståelse.
Se et eksempel på en comprehension-opgave.

Presentation

Denne type opgave varierer en del i sin udformning. Overordnet set er der tale om en mundtlig fremstilling, hvor der kan være tale om præsentationer for andre i arbejdsgruppen eller for hele klassen. Der kan ligeledes både være tale om individuelle og gruppe præsentationer.
Formålet med presentation-opgaverne er at styrke elevernes mundtlighed, og samtidig give dem mulighed for at fordybe sig i mindre dele af temaet.
Se et eksempel på en presentation-opgave.

Discussion

Denne type opgave kan både forgå både i grupper og samlet med hele klassen.
Discussion-opgaver lægger vægt på evnen til at kunne formulere sig præcist og forståeligt. Der lægges ligeledes vægt på at træne evnen til at lytte og interagere, så der reelt bliver tale om en diskussion, og ikke om en gruppe monologer.
Formålet med discussion-opgaver er at give eleverne mulighed for at udtrykke deres personlige overvejelser og meninger om et tema, samt at træne samtale og dialog.
Se et eksempel på en discussion-opgave.

Debate

Denne opgavetype foregår oftest samlet i klassen. Der vil typisk være tale om en opdeling i to eller tre grupper ligesom der vil være en ordstyrer (moderator).
Emnerne er ikke skræddersyet til elevernes egne holdninger og dermed kan man med debate-opgaver træne elevernes evne til at sætte sig i andres sted samt at se på temaer fra nye vinkler.
Formålet med debate-opgaverne er at træne eleverne i at se mere nuanceret på temaet, samt at reflektere over egne og andres holdninger.
Se et eksempel på en debate-opgave.

Comparison

Denne type opgave fokuserer på sammenligninger. Det kan være sammenligninger af forskellige tekster og billeder, men det kan også referere til kulturelle og sociale sammenligninger – der lægges f.eks. ofte op til, at eleverne inddrager deres egen hverdag og kultur i opgaverne.
Formålet med comparison-opgaver er at styrke elevernes analytiske evne, samt at træne dem i, så præcist som muligt, at udtrykke deres personlige overvejelser og refleksioner – både i forhold til egen og andres kultur.
Se et eksempel på en comparison-opgave.

Role play

Denne opgavetype kan enten laves i grupper eller fremføres for klassen. Et alternativ er, at eleverne optager deres role play med et kamera eller en mobil, og derefter viser det digitalt. Det der lægges vægt på i role play-opgaverne er en rød tråd og faglig relevans i dialogen. Eleverne skal overveje, hvordan der indledes, hvordan der afrundes, og hvilken information de gerne vil videregive.
Formålet med role play er at træne en flydende dialog, samspil samt at kunne holde fokus på et relevant indhold.
Se et eksempel på en role play-opgave.

Written work

Written work dækker over en bred vifte af skriftlige genrer, bl.a. digte, breve, essays, artikler, blogindlæg og dagbogsuddrag.
Eleverne arbejder oftest individuelt med disse opgaver, men der forekommer også par- og gruppearbejde. Opgavernes omfang varierer, men overskrider ikke de 450 ord, som er kravet til den skriftlige afgangsprøve.
Formålet med written work er at give eleverne en forståelse af forskellene på tale- og skriftsprog. Desuden skal de træne skriftlig struktur og opbygning, og udvide deres kendskab til forskellige skriftlige genrer.
Se et eksempel på en written work-opgave.

Outside activity

Denne type opgaver indebærer at eleverne kommer ud af klassen – enten i forhold til opgavens forberedelse eller i dens fremførelse.
Ofte vil det være opgavens forberedelse, der kræver en tur ud af klassen, men de fleste af opgaverne er tilpasset elevernes hverdag, så der ikke skal planlægges nogen ekstraordinære udflugter. Det kan dog også være her, man kan finde forslag og idéer til udflugter.
Formålet med outside activity er at give eleverne en konkret fornemmelse af, at engelsk er en konstant del af deres hverdag, og derfor kan findes alle steder.
Se et eksempel på en outside activity.

Creative task

Creative task dækker over alle de opgavetyper, der fordrer kreativ tænkning og udfoldelse. Ofte vil opgaverne kunne resultere i et konkret produkt, der kan være alt fra en digital plakat til chicken tikka masala.
Formålet med creative task er at aktivere elevernes kreative kompetencer og synliggøre undervisningen på en anderledes og håndgribelig måde.
Se et eksempel på en creative task.

SkoleTube

Hvis man abonnerer på LærIT vil man kunne se en blå fugl på alle de opgaver, der benytter sig af SkoleTubes redskaber.
Læs mere om SkoleTube på engelsk.gyldendal.dk.
Se en oversigt over SkoleTubes forskellige værktøjer.
Se et eksempel på en SkoleTube-opgave.