Log ind
Tools
GenreUniverse
Notebook
Your personal notebook

     
Grammatiske træningsopgaver
Opgaverne følger opbygning i sitets grammatiske opslagsværk og findes i to niveauer, så alle elever kan træne og bliver udfordret efter individuelle forudsætninger. Der er ligeledes tænkt en progression ind i opbygningen af opgaver, således at eleverne vil opleve en overgang fra basale opgaver til det mere komplekse. 

Opgaverne er selvrettende, og eleverne får umiddelbar feedback.
Sigte med træningssitet

Træningssitet erstatter ikke i sig selv den løbende undervisning og opfølgning inden for engelsk grammatik, men det kan hjælpe med at gøre eleverne sikrere inden for afgrænsede problemområder.

Træningssitet kan bruges på flere forskellige måder:
• som målrettet og differentieret træning, hvor opgaverne vælges og sammensættes ud fra den enkelte elevs problemstillinger
• som konsolidering af stof, eleverne er blevet undervist i på klassen
• som opsamling til sidst i et forløb eller op til termins- og afgangsprøver
• som evaluering af elevernes kompetencer og progression inden for bestemte områder
• til elevens selvstændige træningGrammatisk opslagsværk

engelsk.gyldendal.dk indeholder en grundig indføring i den engelske grammatik.
Hovedområderne er delt op i ordklasser samt kommatering og basale staveregler. 
Enkelte hovedområder har desuden en række underområder (fx verbs), hvor der gås i dybden med et enkelt delområde (fx the progressive).Working with Grammar
Konkrete grammatikforløb forankret i kommunikation på forskellige sociale medier. 
Forløbene er opdelt i to niveauer og er opbygget i i-guide format. Én i-guide svarer til én undervisningslektion.   


Language Strategies
Sitet indeholder desuden et afsnit med Language Strategies, hvor eleverne kan få gode råd til arbejdet med opgaver indenfor områderne listening, reading, speaking, writing og vocabulary.