Log ind
Tools
GenreUniverse
Notebook
Your personal notebook

Her på siden kan du få inspiration til, hvilke forudsætninger der skal være på plads på skolen og i undervisningen for at sikre en positiv inklusion af ordblinde og andre elever med læsevanskeligheder i almenundervisningen.

Artiklen 11 gode råd til inkluderende praksis med LST  er skrevet af Helle Bundgaard Svendsen, og giver en kort og praksisnær indføring i centrale pointer fra den ph.d.-afhandling, hun færdiggjorde i 2016 under overskriften Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen.

En af pointerne i Helle Bundgaard Svendsens ph.d. er, at ordblinde og andre elever med skriftsprogsvanskeligheder kan have brug for at spejle sig i gode rollemodeller. De fire film, som du og dine elever har adgang til på engelsk.gyldendal.dk, er netop produceret med henblik på at bringe de positive fortællinger ind i klasseværelset og i undervisningen.
Mød Jakob og Rasmus

Jakob B. Svendsen er 20 år og ordblind. Jakob er udstyret med en it-rygsæk, har gennemgået en ungdomsuddannelse, og læser nu sit andet år på drømme-uddannelsen, psykologi.
Jakob har aldrig følt det som noget stort handicap at være ordblind - så længe han har sine hjælpemidler til rådighed.

Rasmus Østergaard er 22 år og ordblind. Det, at han er ordblind, blev opdaget forholdsvist sent, så Rasmus havde nogle svære år i skolen, hvor han ikke troede, at han duede til noget.
It-rygsækken har været Rasmus´ sikre vej til personlig succes, og han er nu i gang med en videregående uddannelse som maskinmester. 

Jakob og Rasmus fortæller i filmene om deres erfaringer med at være ordblinde, og de viser eksempler på, hvordan de bruger LST som et helt naturligt redskab, når de læser og skriver.