Log ind
Tools
GenreUniverse
Notebook
Your personal notebook

   
Digital undervisning til engelsk i udskolingen
engelsk.gyldendal.dk er et fuldt ud digitalt undervisningsmateriale til engelsk i overbygningen, og kan fungere som det bærende element i engelskundervisningen. Sigtet med materialet er undervisning på fagets præmisser – med mediets muligheder.Varieret indhold og fleksibelt brug

engelsk.gyldendal.dk indeholder bl.a. færdige temaforløb, opgaver, information om sprog og kulturforhold, grammatik, nyttige og overskuelige opslagsværker samt et bibliotek, der både indeholder billeder, videoer og tekster i forskellige genrer. Derudover indeholder sitet en række informationer og redskaber til læreren, bl.a. et planlægningsværktøj samt idéer til evaluering.
Brugen af sitet kan tilpasses, så det tilgodeser den enkelte klasses behov og interesser, og det omfattende materiale inspirerer og motiverer til både elev- og lærerdifferentieret undervisning.
 
Med engelsk.gyldendal.dk er mulighederne mange. Man kan bl.a. vælge mellem de allerede tilrettelagte undervisningsforløb eller selv sammensætte forløb ud fra de tilgængelige tekster, aktiviteter og ressourcer. Indholdet kan således både anvendes til længere nuancerede forløb, eller sammensættes til kortere specifikke temaforløb. Materialet kan ligeledes med fordel inkorporeres i tema- og emneuger samt i tværfaglige forløb og elevernes projektopgave.Ny undervisningspraksis

Undervisningsforløbene kan gennemgås på IWB, computer eller tablet og inddrager en bred vifte af arbejdsformer og tilgange til stoffet. Målet har ikke været én elev, én maskine. I stedet veksles der mellem fx dialogiske aktiviteter, selvstændigt arbejde, klassegennemgang og gruppesamarbejde. Eleverne skal selv producere tekster, lytte til forskellige engelske dialekter, læse romanuddrag, se musikvideoer og autentiske videoklip, deltage i paneldiskussioner og meget andet.Prøveforberedende

Indholdet i engelsk.gyldendal.dk er alsidigt, og pensum kan derfor sammensættes, så det både tilgodeser den samlede klasse, men samtidig også efterlader eleverne med muligheder for selv at finde interessante og relevante emner og tekster, til deres selvstændige emner. Sitet indeholder desuden relevant hjælp til prøveforberedelse.Træning

I træningsdelen kan eleverne arbejde intensivt med engelsk grammatik, og der findes træningsopgaver til alle dele af det grammatiske opslagsværk, der også findes på sitet. Efter endt besvarelse får eleverne umiddelbar feedback, så både elev og lærer kan følge progressionen og se, hvor der eventuelt skal sættes særligt ind.Stikord til materialet

Stikordene for opbygningen af engelsk.gyldendal.dk er fleksibilitet og tilgængelighed, solid faglighed og aktualitet.

1. Fleksibilitet og tilgængelighed: Lærere og elever skal kunne plukke og sammensætte elementer ud fra aktuelt ståsted og behov.

2. Solid faglighed: Alt indhold er produceret af teoretisk og praktisk velfunderede forfattere og formidlet i elevhøjde. De færdige undervisningsforløb er bygget op ud fra evaluerbare læringsmål, der synliggør sigtet med undervisningen for lærere og elever.

3. Aktualitet: Mediet giver mulighed for at tilføje nye elementer i takt med fagets og teknologiens udvikling.

Folkeskolen.dk skriver i sin anmeldelse, at engelsk.gyldendal.dk
"
er et fremragende digitalt hjælpemiddel til brug i 8.-10. klasse.”

Læs Folkeskolens fulde anmeldelse af engelsk.gyldendal.dk.