Log ind
Tools
GenreUniverse
Notebook
Your personal notebook


Multimodalitet beskriver en kommunikationsform

Multimodale medier og multimodale tekster bruger forskellige modaliteter (fx tekst, billeder og lyd) til at beskrive og formidle et samlet budskab. De forskellige modaliteter supplerer hinanden i forhold til det budskab, der formidles. Ofte vil brugen af multimodalitet tydeliggøre et budskab, idet indholdet kommunikeres og synliggøres på flere forskellige måder. 
Betegnelsen 'tekster' er i denne sammenhæng ikke begrænset til skrift.

Aviser, hjemmesider og reklamer er klassiske eksempler på medier, der længe har benyttet sig af forskellige modaliteter i sammensætningen og udarbejdelsen af deres indhold. Selv om begrebet er blevet mere aktuelt i forbindelse med en voksende digital verden, så beskriver multimodalitet en kommunikativ praksis, der har eksisteret i flere århundreder.

Eksempler på modaliteter
Tekst, skrifttyper, grafik, farver, billeder, ikoner, symboler, skemaer, diagrammer og lyd
Layout og modaliteters placering spiller ligeledes en væsentlig rolle. Tekst er ikke i denne sammenhæng vigtigere end andre modaliteter. Det er samspillet mellem modaliteterne, og deres succes i formidlingen af budskabet, der er det vigtigste.

I folkeskolen er der krav om at inddrage multimodale medier i undervisningen, og pensum skal indeholde mindst fem eksempler på multimodale eller æstetiske tekster.
Forskellen på multimodale og æstetiske tekster kan være vanskelig at forklare elever – mange æstetiske tekster er også multimodale. Man kan fx tydeliggøre forskellen på de to ved at tale om ’stemning’. Æstetiske tekster formidler stemninger og inviterer til personlige vurderinger og holdninger.

Mange af de genrer der tales om her, kan man læse mere om i GenreUniverse.

I danskfaget bruges begrebet 'intermedial litteratur'.
Dette begreb bruges om litteratur, der kombinerer skrift med bl.a. billeder, lyd, film og interaktivitet (fx en app). Intermedial litteratur kan også betragtes som multimodal og/eller æstetisk tekst.

Udarbejdet af Julie Schmiegelow