Log ind
Tools
GenreUniverse
Notebook
Your personal notebook

   
Fagligt overblik
Årsplanen handler i første omgang om at få overblik over sit fag. Det vil sige at få styr på fagets tre kompetenceområder, hvilke mål der knytter sig hvert område og i overskrifter planlægge hvad man i undervisningen vil arbejde med og fokusere på.
Årsplanen kan bl.a. angive de færdigheds- og vidensområder, som skal prioriteres, og de undervisningsmaterialer der skal bruges. Udvælgelsen af undervisningsmaterialer er særligt relevant tidligt i planlægningsfasen, hvis der er materialer, der skal bestilles i god tid, eller ture og udflugter, der skal planlægges.

Årsplanerne viser, hvordan man kan arbejde med portalen på flere måder. Man kan vælge at arbejde med allerede didaktiserede forløb, eller man kan sammensætte forløb på tværs af portalens materiale. Årsplanernes eksempler på et sammensat forløb kan fx hedde ’Focus on …’ eller ’Working with …’. Her samles forskellige elementer og danner et forløb, der arbejder målrettet med en kompetence eller færdighed. 
Det er altid muligt at se om et forløb er sammensat – man kan se det i kolonnen ’Materialer’. Her fremgår det hvilke materialer fra portalen, der anbefales. Man kan ligeledes informere sig i kolonnen ’Andre forslag’, hvor der ofte vil være materiale lavet specielt til det sammensatte forløb. Dette materiale er altid markeret som pdf, og er et eksempel på, hvordan man kan arbejde fleksibelt med portalen.


 
I boksen til højre findes eksempler på årsplaner til 7., 8., 9. og 10. klasse.

Årsplanerne er bygget op, så man tydeligt kan se:

- ugeoversigt
- antal lektioner tildelt hvert forløb
- forløbstitel
- de enkelte forløbs relevante kompetenceområder og målpar
- oversigt over det materiale fra portalen, der inddrages i forløbet
- forslag til supplerende materialer, fx film, tekster eller hjemmesider
- andre gode råd og ideer, fx tværfagligt samarbejde, ideer til produkter og udflugter

Årsplanerne er struktureret, så der ikke er gentagelser i indholdet på de forskellige klassetrin.

I årsplanerne til 7. og 8. klasse er der indlagt en 'bufferperiode' på to uger. Disse uger kan lægges i årsplanen som det passer og indikere en emneuge, lejrskole, projektuge, praktikuge, terminsprøver o. lign. Dermed behøver man ikke fjerne engelskfagligt indhold fra årsplanen. 

Årsplanerne ligger både i pdf og i Word, så man selv kan redigere og gemme.


 
Når man skal planlægge det faglige indhold og progressionen i sin undervisning, kan man med fordel arbejde med to slags planer: en årsplan pr. skoleår og en undervisningsplan pr. forløb. 
Undervisningsplanen en mere detaljeret plan for hvert forløb i årsplanen. Her formulerer man fx, hvilke konkrete læringsmål der arbejdes med, hvilke aktiviteter der skal foregå, forslag til tegn på læring og en plan for, hvordan der skal evalueres. 

Der kan være ganske store forskelle på, hvad to 8. klasser har brug for at arbejde med, og en årgangs faglige niveau kan variere meget fra år til år.
Det er i sidste ende læreren, der bedst kender en klasses faglige styrker, udfordringer og indsatsområder. Derfor giver det god mening, at det netop er læreren, der udarbejder ugeplaner og tegn på læring. På den måde tilgodeser man den enkelte klasses behov og opnår den mest konstruktive evaluering.

Både undervisningsplanerne og tegn på læring kan selvfølgelig udarbejdes og justeres i takt med, at skoleåret skrider frem. På den måde kan man være fleksibel i forhold til eventuelle ændringer og skift af læringsfokus.

Find skabeloner til både årsplan og undervisningsplan (bl.a. med plads til tegn på læring) i boksen til højre.


Udarbejdet af Julie Schmiegelow