Log ind
Tools
GenreUniverse
Notebook
Your personal notebook

Bemærk: Fremover vil der komme en opdateret prøvevejledning til engelsk hvert år. Vi opdaterer selvfølgelig vores information og vejledning, når ministeriets nye vejledning foreligger.
Vejledningen til skoleåret 2017/2018 foreligger endnu ikke.
Informationen i denne del er målrettet den lærer, der skal føre elever til prøve.
Det kan være en god ide at læse materialet inden skoleårets start, så man kan indtænke dele af indholdet i sin årsplanlægning. Afsnittet 'Overblik og gode råd' indeholder en printbar oversigt over ugerne fra nytår og frem til de mundtlige prøver. Oversigten indeholder huskelister, gode råd og ideer til både lærer og elever og kan med fordel bruges sideløbende med portalens detaljerede årsplaner.

Information og gode råd til læreren

 • Overblik og gode råd til prøveåret 2017/18
 • Om pensum
 • Om materiale til censor
 • Om den mundtlige prøve og prøvespørgsmål
 • I afsnittet 'Fra ministeriet' kan kan derudover også linke direkte til ministeriets opdaterede prøvevejledninger samt til beskrivelsen af karakterskalaen.  Til sidst findes en oversigt over al den information om prøverne, der er tilgængelig for eleverne i fanebladet Resources.  
  I årsplanen og i oversigten 'Overblik og gode råd' findes ideer til, hvor og hvordan denne information inddrages i undervisningen.  Udarbejdet af Julie Schmiegelow