Log ind
Tools
GenreUniverse
Notebook
Your personal notebook

Pronomener (pronouns) er ord, der kan stå i stedet for substantiver og sætningsled med substantiver.
Pronomener bruges til at henvise til et substantiv, der er nævnt tidligere eller er kendt, så man undgår at bruge det samme substantiv flere gange. Læg mærke til, hvilken forskel de markerede pronomener gør i sætningerne her:

Mia was tired, so Mia went to bed.
Mia was tired, so she went to bed.


Let’s go to the cinema! Yes, going to the cinema is a good idea.
Let’s go to the cinema! Yes, that is a good idea.
Der findes syv forskellige typer pronomener:

Latin Engelsk Eksempler
 Personlige
 pronomener
 Personal
 pronouns
  I, you, he, she, it, 
 we, you, they
 Possessive
 pronomener
 Possessive
 pronouns
 my, yours, his, hers, its, 
 ours, your, their
 Refleksive
 pronomener
 Reflexive
 pronouns
 myself, yourself, himself,
   herself, itself, ourselves, 
 yourselves, themselves
 Demonstrative
 pronomener 
 Demonstrative
 pronouns 
 this, that, these, those 
 Relative
 pronomener
 Relative
 pronouns 
 who, which, that 
 Indefinitte
 pronomener
 Indefinite
 pronouns 
 some, any, someone, 
 anyone, somebody, anybody 
 Interrogative
 pronomener
 Interrogative
 pronouns
 who, what, which, where